Detalle do rexistro xeral de laboratorios de ensaios

Nº. Rexistro na Xunta
L-15-068-DR
Nº. Rexistro no CTE
GAL-L-082
Estado
Habilitado
Razón social
HÉCTOR RODRÍGUEZ-SOLANO SUÁREZ (RADONSPAIN)
NIF
05408241K
Data declaración responsable
21/09/2020
Data comunicación cese
Tipo de vía
Nombre de vía
PONTES
Número
6
Bloque
Andar
3
Porta
09
Código postal
36350
Provincia
PONTEVEDRA
Concello
NIGRÁN
Localidade
Nigrán
Parroquia
Lugar
Teléfono
986122983
Fax
Teléfono móbil
688946061
Correo electrónico
hector@radonspain.com
Ensaios declarados
C.- PROBAS DE SERVIZO (PS)
C.1 - PROBAS DE SALUBRIDADE DB-HS
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
PS27 b Medición da radioactvidade no ambiente. Determinación da concentración media de radón mediante método en continuo.
UNE-EN ISO 11665-5 y anejo C de HS6
 
C.4 - OUTRAS PROBAS DE SERVIZO DEFINIDAS POLO LABORATORIO
Código Ensaio Norma
- -