Detalle do rexistro xeral de laboratorios de ensaios

Nº. Rexistro na Xunta
L-15-068-DR
Nº. Rexistro no CTE
GAL-L-082
Estado
Habilitado
Razón social
HÉCTOR RODRÍGUEZ-SOLANO SUÁREZ (RADONSPAIN)
NIF
05408241K
Data declaración responsable
21/09/2020
Data comunicación cese
Tipo de vía
RÚA
Nombre de vía
PONTES
Número
6
Bloque
Andar
3
Porta
09
Código postal
36350
Provincia
PONTEVEDRA
Concello
NIGRÁN
Localidade
NIGRÁN
Parroquia
Lugar
Teléfono
688946061
Fax
Teléfono móbil
688946061
Correo electrónico
hector@radonspain.com
Ensaios declarados
H.-OUTROS ENSAIOS (OT)
Código Ensaio Norma
4 MEDICIÓN DE EXHALACIÓN DE RADÓN Método interno basado en UNE-EN ISO 11665-7
1 MEDIDAS DE CONCENTRACIÓN DE EXPOSICIÓN DE RADÓN EN EL AIRE: Medición in situ de la exposición por medio de detectores en continuo para cálculo de concentración Método interno basado en UNE-EN ISO 11665-5, Guías seguridad CSN 11.01,11.02 11.04 y DB HS6 CTE
2 MEDICIÓN DE PERMEABILIDAD INTRÍNSECA DEL SUELO AL AIRE Método basado en stándar checo (Matej Neznal and Martin Neznal) e Informe técnico 24.2010, CSN
3 MEDICIÓN DE RADÓN EN SUELO Y PERMEABILIDAD INTRÍNSECA SUELO UNE-EN ISO 11665-11, stándar checo (Matej Neznal and Martin Neznal) e Informe técnico 24.2010, CSN