Detalle do rexistro xeral de laboratorios de ensaios

Nº. Rexistro na Xunta
L-15-032-DR
Nº. Rexistro no CTE
GAL-L-044
Estado
Habilitado
Razón social
3C CALIDAD Y CONTROL, S.Coop.Galega
NIF
F70380167
Data declaración responsable
26/08/2013
Data comunicación cese
Tipo de vía
Nombre de vía
Poligono de Pocomaco G-12/2
Número
Bloque
Andar
Porta
Código postal
15006
Provincia
CORUÑA (A)
Concello
CORUÑA, A
Localidade
CORUÑA, A
Parroquia
Lugar
Teléfono
667587330
Fax
Correo electrónico
anaromero@galicia.com