Detalle do rexistro xeral de laboratorios de ensaios

Nº. Rexistro na Xunta
L-15-061-DR
Nº. Rexistro no CTE
GAL-L-074
Estado
Habilitado
Razón social
ENMACOSA CONSULTORIA TECNICA, S.A.
NIF
A27812627
Data declaración responsable
05/04/2019
Data comunicación cese
Tipo de vía
RÚA
Nombre de vía
POLIGONO DE LA ARTISTICA
Número
19
Bloque
Andar
Porta
A
Código postal
15008
Provincia
CORUÑA (A)
Concello
CORUÑA, A
Localidade
A CORUÑA
Parroquia
Lugar
A CORUÑA
Teléfono
986801200
Fax
986344614
Teléfono móbil
Correo electrónico
laboratorio@enmacosa.com
Ensaios declarados
A.- ENSAIOS DE GEOTECNIA (GT)
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT03 c Preparación de mostras para os ensaios de chans
UNE 103100:1995
 
GT04 d Análise granulométrico de chans por tamizado
UNE EN ISO 17892-4:2019
 
UNE 103101:1995 (CTE)
 
GT05 e Determinación do límite líquido dun chan polo método do aparello de Casagrande
UNE 103103:1994 (CTE)
 
UNE EN ISO 17892-12:2019
 
UNE EN ISO 17892-12:2019 + A1:2022 + A2: 2022
 
GT06 f Determinación do límite plástico dun chan
UNE EN ISO 17892-12:2019
 
UNE 103104:1993 (CTE)
 
GT08 h Determinación da humidade dun chan mediante secado en estufa
UNE EN ISO 17892-1:2015
 
UNE 103300:1993 (CTE)
 
GT09 i Determinación da densidade dun chan. Método balanza hidrostática.
UNE 103301:1994 (CTE)
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT25 c Ensaio de compactación, Proctor normal
UNE 103500:1994(CTE)
 
GT26 d Ensaio de compactación, Proctor modificado
UNE 103501:1994 (CTE)
 
GT27 e Método de ensaio para determinar en laboratorio o índice C.B.R. dun chan
UNE 103502:1995
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT37 a Estabilidade dos áridos e fragmentos de roca fronte á acción de desmoronamiento en auga
UNE 146510:2008
 
NLT-255:1999 (CTE)
 
GT38 b Estabilidade dos áridos e fragmentos de roca fronte á acción dos ciclos de humidade-sequedad
UNE 146511:2008
 
NLT 260:1999
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT63 h Ensaio de carga vertical de chans mediante placa estática
UNE-ENV 1997-3:2002
 
UNE 103808:2006
NLT-357/98
Código Ensaio Norma
Equivalente de area dun chan UNE 103109:1995
Densidade e humidade "in situ" mediante isótopos radiactivos UNE 103900:2013
Densidade "in situ" polo método da area UNE 103503:1995
Toma de mostra de chans UNE 103100:1995