Detalle do rexistro xeral de laboratorios de ensaios

Nº. Rexistro na Xunta
L-15-043-DR
Nº. Rexistro no CTE
GAL-L-056
Estado
Habilitado
Razón social
ENMACOSA, Consultoría Técnica, S.A.
NIF
A27812627
Data declaración responsable
17/03/2015
Data comunicación cese
Tipo de vía
RÚA
Nombre de vía
ANEL DO PERRAL
Número
25
Bloque
Andar
Porta
Código postal
36416
Provincia
PONTEVEDRA
Concello
MOS
Localidade
PONTEVEDRA
Parroquia
Lugar
POLIGONO INDUSTRIAL VEIGADAÑA
Teléfono
986801200
Fax
986344614
Teléfono móbil
615059711
Correo electrónico
mhpombo@enmacosa.com
Ensaios declarados
F.- ENSAIOS DE OBRAS DE FÁBRICA E ALBAÑILERÍA (EFA)
F.1.- ENSAIOS DE OBRAS DE FÁBRICA
F.1.A.- ENSAIOS DE FÁBRICAS RESISTENTES
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EF004 d Métodos de ensaio dos morteiros para albañilería. Parte 11: Determinación da resistencia a flexión e a compresión do morteiro endurecido.
UNE-EN 1015-11:2000 **
 
UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007**
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EF017 a Métodos de ensaio dos morteiros para albañilería. Parte 1: Determinación da distribución granulométrica (por tamizado).
UNE-EN 1015-1:1999
 
UNE-EN 1015-1:1999/A1:2007
 
EF018 b Métodos de ensaio dos morteiros para albañilería. Parte 2: Toma de mostra total de morteiros e preparación dos morteiros para ensaio.
UNE-EN 1015-2:1999/A1:2007 **
 
UNE-EN 1015-2:1999 **
 
EF019 c Métodos de ensaio para morteiros de albañilería. Parte 3: Determinación da consistencia do morteiro fresco (pola mesa de sacudidas).
UNE-EN 1015-3:2000
 
UNE-EN 1015-3:2000/A1:2005
 
UNE-EN 1015-3:2000/A2:2007
 
EF020 d Métodos de ensaio dos morteiros para albañilería. Parte 4: Determinación da consistencia do morteiro fresco (por penetración do pistón).
UNE-EN 1015-4:1999
 
EF021 e Métodos de ensaio dos morteiros para albañilería. Parte 6: Determinación da densidade aparente do morteiro fresco.
UNE-EN 1015-6:1999
 
UNE-EN 1015-6:1999/A1:2007
 
EF022 f Métodos de ensaio dos morteiros para a albañilería. Parte 7: Determinación do contido en aire no morteiro fresco.
UNE-EN 1015-7:1999
 
EF023 g Métodos de ensaio dos morteiros para albañilería. Parte 9: determinación do período de trabajabilidad e do tempo aberto do morteiro fresco
UNE-EN 1015-9:2000
 
UNE-EN 1015-9:2000/A1:2007
 
EF024 h Métodos de ensaio dos morteiros para albañilería. Parte 10: Determinación da densidade aparente en seco do morteiro endurecido.
UNE-EN 1015-10:2000
 
UNE-EN 1015-10:2000/A1: 2007
 
EF025 i Métodos de ensaio dos morteiros para albañilería. Parte 11: Determinación da resistencia a flexión e a compresión do morteiro endurecido.
UNE-EN 1015-11: 2000**
 
UNE-EN 1015-11: 2000/A1:2007**
 
EF026 j Métodos de ensaio dos morteiros para albañilería. Parte 12: Determinación da resistencia á adhesión dos morteiros de revogo e enlucido endurecidos aplicados sobre soportes.
UNE-EN 1015-12:2000 **
 
EF027 k Métodos de ensaio dos morteiros para albañilería. Parte 17: Determinación do contido en cloruros solubles en auga dos morteiros frescos.
UNE-EN 1015-17:2001/A1:2005 **
 
UNE-EN 1015-17:2001 **
 
EF028 l Métodos de ensaio dos morteiros para albañilería. Parte 18: Determinación do coeficiente de absorción de auga por capilaridade do morteiro endurecido.
UNE-EN 1015-18:2003**
 
EF029 m Métodos de ensaio dos morteiros para albañilería. Parte 19: Determinación da permeabilidade ao vapor de auga dos morteiros endurecidos de revogo e enlucido.
UNE-EN 1015-19:1999 ERRATUM **
 
UNE-EN 1015-19:1999 **
 
UNE-EN 1015-19:1999/A1:2005 **
 
F.1.C.- OUTROS ENSAIOS
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EF031 a Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación das dimensións.
UNE-EN 772-16:2011**
 
EF032 b Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Determinación do volume neto e da porcentaxe de ocos por pesada hidrostática de pezas de arxila cocida para fábrica de albañilería.
UNE-EN 772-3:1999
 
EF033 c Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 20: Determinación da planeidad das caras de pezas para fábrica de albañilería.
UNE-EN 772-20:2001**
 
UNE-EN 772-20:2001/A1:2006**
 
EF034 d Ladrillos cerámicos de arxila cocida. Ensaio de eflorescencia.
UNE 67029:1995 EX
 
EF035 e Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación da resistencia a compresión.
UNE-EN 772-1:2011+A1:2016**
 
EF036 f Bloques cerámicos de arxila cocida. Ensaio de eflorescencia.
UNE 67047:1988
 
EF037 g Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación da absorción de auga por capilaridade de pezas para fábrica de albañilería de formigón, formigón celular curado en autoclave, pedra artificial e pedra natural, e da taxa de absorción de auga inicial das pezas de arxila cocida para fábrica de albañilería.
UNE-EN 772-11:2001 (CTE)
 
UNE-EN 772-11:2011
 
UNE-EN 772-11:2001/A1:2006 (CTE)
 
EF038 h Ladrillos de arxila cocida. Determinación da absorción de auga.
UNE 67027:1984
 
EF038 h Métodos de ensaio de pezas para fábricas de albañilería. Parte 21: Determinación da absorción de auga de pezas para fábrica de albañilería de arxila cocida e silicocalcáreas por absorción de auga fría.
UNE-EN 772-21:2011 **
 
EF039 i Produtos cerámicos de arxila cocida. Determinación de inclusións calcáreas.
UNE 67039:1993 EX
 
EF040 j Bloques cerámicos de arxila cocida. Ensaio de heladicidad.
UNE 67048:1988
 
EF041 k Produtos cerámicos de arxila cocida. Ensaio de expansión por humidade.
UNE 67036:1999 / UNE-EN 772-19:2001 **
 
EF042 l Ladrillos cerámicos de arxila cocida. Ensaio de heladicidad.
UNE 67028:1997 EX
 
EF043 m Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Determinación da densidade absoluta seca e da densidade aparente seca de pezas para fábrica de albañilería (excepto pedra natural).
UNE-EN 772-13:2001 **
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EF044 a Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación da resistencia a compresión.
UNE-EN 772-1:2011 *
 
UNE-EN 771-3:2011 (NA)
 
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA)
 
UNE 127771-3:2008 (NA)
 
EF045 b Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Determinación da porcentaxe de superficie de ocos en pezas para fábrica de albañilería (por impresión sobre papel).
UNE-EN 772-2:1999 **
 
UNE-EN 772-2:1999/A1:2005 **
 
EF046 c Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Determinación da resistencia a flexotracción das pezas de formigón de árido para fábrica de albañilería.
UNE-EN 772-6:2002
 
EF047 d Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación da absorción de auga por capilaridade de pezas para fábrica de albañilería de formigón, formigón celular curado en autoclave, pedra artificial e pedra natural, e da taxa de absorción de auga inicial das pezas de arxila cocida para fábrica de albañilería.
UNE-EN 772-11:2011 **
 
UNE EN 771-3:2011 (NA)
 
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA)
 
UNE 127771-3:2008 (NA)
 
EF048 e Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Determinación da densidade absoluta seca e da densidade aparente seca de pezas para fábrica de albañilería. (excepto pedra natural).
UNE 127771-3:2008 (NA)
 
UNE-EN 772-13:2001 **
 
UNE EN 771-3:2011 (NA)
 
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA)
 
EF049 f Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación das dimensións.
UNE-EN 772-16:2011 *
 
UNE 127771-3:2008 (NA)
 
EF050 g Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 20: Determinación da planeidad das caras de pezas para fábrica de albañilería.
UNE-EN 772-20:2001**
 
UNE-EN 772-20:2001/A1:2006**
 
UNE EN 771-3:2011 (NA)
 
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA)
 
UNE 127771-3:2008 (NA)
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EF051 a Métodos de ensaio de pezas de fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación da resistencia a compresión.
UNE-EN 772-1:2011*
 
EF052 b Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación da absorción de auga por capilaridade de pezas para fábrica de albañilería de formigón, formigón celular curado en autoclave, pedra artificacial e pedra natural, e da taxa de absorción de auga inicial das pezas de arxila cocida para fábrica de albañilería.
UNE-EN 772-11:2011**
 
EF053 c Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación das dimensións.
UNE-EN 772-16:2011*
 
EF054 d Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 20: Determinación da planeidad das caras de pezas para fábrica de albañilería.
UNE-EN 772-20:2001/A1:2006**
 
UNE-EN 772-20:2001**
 
EF055 e Métodos de ensaio para pedra natural. Determinación da densidade real e aparente e da porosidad aberta e total.
UNE-EN 1936:2007
 
EF056 f Métodos de ensaio para pedra natural. Determinación da resistencia á cristalización dos sales.
UNE-EN 12370:1999
 
EF057 g Métodos de ensaio para pedra natural. Determinación da resistencia á heladicidad.
UNE-EN 12371:2011**
 
EF058 h Métodos de ensaio para pedra natural. Determinación da absorción de auga a presión atmosférica.
UNE-EN 13755:2002 (CTE)
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EF059 a Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación das dimensións.
UNE-EN 772-16:2011*
 
EF060 b Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación da resistencia a compresión. Pezas silicocalcáreas e Pezas de pedra artificial.
UNE-EN 772-1:2011+A1:2016**
 
EF060 b Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación da resistencia a compresión. Bloques de formigón celular curado en autoclave.
UNE-EN 772-1:2011*
 
EF061 c Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación da absorción de auga por capilaridade de pezas para fábrica de albañilería de formigón, formigón celular curado en autoclave, pedra artificial e pedra natural, e da taxa de absorción de auga inicial das pezas de arxila cocida para fábrica de albañilería.
UNE-EN 772-11:2011**
 
EF062 d Métodos de ensaio de pezas para fábricas de albañilería. Parte 21: Determinación da absorción de auga de pezas para fábrica de albañilería de arxila cocida e silicocalcáreas por absorción de auga fría.
UNE-EN 772-21:2011 **
 
EF063 e Métodos de ensaio de pezas para fábrica de albañilería. Determinación da densidade absoluta seca e da densidade aparente seca de pezas para fábrica de albañilería. (excepto pedra natural).
UNE-EN 772-13:2001 **
 
F.2.- ENSAIOS DE OBRAS DE ALBAÑILERÍA
F.2.A.- ENSAIOS DE OBRAS DE CUBERTA
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EF064 a Tezas cerámicas de arxila cocida para colocación descontinua. Determinación de características xeométricas.
UNE-EN 1024:2013 **
 
EF065 b Tellas de arxila cocida. Ensaio de resistencia á flexión.
UNE-EN 538:1995 **
 
EF066 c Tellas de arxila cocida para colocación descontinua. Determinación das características físicas. Parte 1: Ensaio de permeabilidade.
UNE-EN 539-1:2007 ** METODO 1
 
UNE-EN 539-1:2007 ** MÉTODO 2
 
EF068 e Produtos cerámicos de arxila cocida. Determinación de inclusións calcáreas.
UNE 67039:1993 EX
 
EF069 a Taboleiros cerámicos de arxila cocida para cubertas. Designación e especificacións.
UNE 67041:1988
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EF071 a Tellas e pezas de formigón para tellados e revestimento de muros. Métodos de ensaio. Lonxitude de colgue e perpendicularidad, anchura efectiva e planicidad.
UNE-EN 491:2012
 
EF072 b Tellas e pezas de formigón para tellados e revestimento de muros. Métodos de ensaio. Masa.
UNE-EN 491:2012
 
EF073 c Tellas e pezas de formigón para tellados e revestimento de muros. Métodos de ensaio. Resistencia a flexión transversal.
UNE-EN 491:2012 *
 
EF075 e Tellas e pezas de formigón para tellados e revestimento de muros. Métodos de ensaio. Impermeabilidad.
UNE-EN 491:2012 *
 
EF076 f Tellas e pezas de formigón para tellados e revestimento de muros. Métodos de ensaio. Resistencia ao xeo-desxeo.
UNE-EN 491:2012 *
 
F.2.B.- ENSAIOS DE OBRAS DE ALBAÑILERÍA: PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EF077 a Baldosas Cerámicas. Parte 1: mostraxe e criterios de aceptación.
UNE-EN ISO 10545-1:2015
 
EF078 b Baldosas cerámicas. Parte 2: Determinación das dimensións e do aspecto superficial.
UNE-EN ISO 10545-2:1998 ERRATUM
 
UNE-EN ISO 10545-2:1998
 
EF079 c Baldosas cerámicas. Parte 3: Determinación da absorción de auga, da porosidad aberta, da densidade relativa aparente, e da densidade aparente.
UNE-EN ISO 10545-3:1997
 
EF080 d Baldosas cerámicas. Parte 4: Determinación da resistencia á flexión e da forza de rotura.
UNE-EN ISO 10545-4:2015 **
 
EF088 l Baldosas cerámicas. Parte 12: Determinación da resistencia á xeada.
UNE-EN ISO 10545-12:1997 **
 
EF089 m Baldosas cerámicas. Parte 13: Determinación da resistencia química.
UNE-EN ISO 10545-13:1998
 
EF090 n Baldosas cerámicas. Parte 14: Determinación da resistencia ás manchas.
UNE-EN ISO 10545-14:2015
 
EF093 q Método para a determinación do valor da resistencia ao deslizamiento/resbalamiento dos pavimentos puídos e sen puír.
UNE EN 16165:2022
 
UNE 41901:2017 EX (CTE)
 
UNE 41902:2017 EX (CTE)
 
UNE-ENV 12633:2003 (CTE)
UNE 41901 EX/UNE 41902 EX
F.2.B.2.- PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CON PEZAS DE FORMIGÓN
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EF094 a Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Requisitos dimensionales, características superficiais e aspecto visual
UNE-EN 13748-1:2005 (NA)
 
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005 (NA)
 
UNE 127748-1:2012 (NA)
 
EF095 b Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Complemento nacional á Norma UNE-EN 13748-1. Resistencia ao impacto.
UNE 127748-1:2012 (NA)
 
EF096 c Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Resistencia á flexión e carga de rotura.
UNE-EN 13748-1:2005* (NA)
 
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005* (NA)
 
UNE 127748-1:2012* (NA)
 
EF097 d Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Absorción de auga por unidade de superficie por capilaridade (Absorción de auga pola cara vista)
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005* (NA)
 
UNE 127748-1:2012* (NA)
 
UNE-EN 13748-1:2005* (NA)
 
EF098 e Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Absorción total de auga.
UNE 127748-1:2012* (NA)
 
UNE-EN 13748-1:2005* (NA)
 
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005* (NA)
 
EF100 g Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Resistencia ao resbalamiento sen puír (USRV).
UNE-EN 13748-1:2005* (NA)
 
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005* (NA)
 
UNE 127748-1:2012* (NA)
 
UNE EN 16165:2022
 
UNE 41901:2017 EX (CTE)
 
UNE 41902:2017 EX (CTE)
 
EF100 g Método para a determinación do valor da resistencia ao deslizamiento/resbalamiento dos pavimentos puídos e sen puír.
UNE-ENV 12633:2003 (CTE)
UNE 41901 EX/UNE 41902 EX
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EF101 a Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Requisitos dimensionales, características superficiais e aspecto visual.
UNE-EN 13748-2:2005 (NA)
 
UNE 127748-2:2012 (NA)
 
EF102 b Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia ao impacto.
UNE 127748-2:2012 (NA)
 
EF103 c Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia a flexión e carga de rotura.
UNE 127748-2:2012 * (NA)
 
UNE-EN 13748-2:2005* (NA)
 
EF104 d Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia climática. Absorción de auga por unidade de superficie por capilaridade (Absorción de auga pola cara vista)
UNE-EN 13748-2:2005* (NA)
 
UNE 127748-2:2012 * (NA)
 
EF105 e Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia climática. Absorción total de auga.
UNE 127748-2:2012 * (NA)
 
UNE-EN 13748-2:2005* (NA)
 
EF106 f Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia climática. Resistencia ao xeo-desxeo con sales descongelantes.
UNE-EN 13748-2:2005* (NA)
 
UNE 127748-2:2012 * (NA)
 
EF108 h Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia ao resbalamiento/deslizamiento sen puír (USRV).
UNE-EN 13748-2:2005* (NA)
 
UNE 127748-2:2012 * (NA)
 
EF108 h Método para a determinación do valor da resistencia ao deslizamiento/resbalamiento dos pavimentos puídos e sen puír.
UNE 41902:2017 EX (CTE)
 
UNE-ENV 12633:2003 (CTE)
UNE 41901 EX/UNE 41902 EX
UNE EN 16165:2022
 
UNE 41901:2017 EX (CTE)
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EF109 a Baldosas de formigón. Especificacións e métodos de ensaio. Aparencia. Forma e dimensións. Espesor da dobre capa.
UNE-EN 1339:2004 (NA)
 
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA)
 
UNE 127339:2012 (NA)
 
EF110 b Baldosas de formigón. Especificacións e métodos de ensaio. Resistencia á flexión e carga de rotura.
UNE-EN 1339:2004/AC:2006* (NA)
 
UNE 127339:2012* (NA)
 
UNE-EN 1339:2004* (NA)
 
EF111 c Baldosas de formigón. Especificacións e métodos de ensaio. Resistencia climática. Absorción de auga.
UNE 127339:2012* (NA)
 
UNE-EN 1339:2004* (NA)
 
UNE-EN 1339:2004/AC:2006* (NA)
 
EF112 d Baldosas de formigón. Especificacións e métodos de ensaio. Resistencia climática. Resistencia ao xeo/desxeo con sales descongelantes.
UNE-EN 1339:2004* (NA)
 
UNE-EN 1339:2004/AC:2006* (NA)
 
UNE 127339:2012* (NA)
 
EF114 f Baldosas de formigón. Especificacións e métodos de ensaio. Resistencia ao deslizamiento/resbalamiento sen puír (USRV).
UNE-EN 1339:2004/AC:2006* (NA)
 
UNE 127339:2012* (NA)
 
UNE-EN 1339:2004* (NA)
 
EF114 f Método para a determinación do valor da resistencia ao deslizamiento/resbalamiento dos pavimentos puídos e sen puír.
UNE EN 16165:2022
 
UNE 41901:2017 EX (CTE)
 
UNE-ENV 12633:2003 (CTE)
UNE 41901 EX/UNE 41902 EX
UNE 41902:2017 EX (CTE)
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EF115 a Bordos prefabricados de formigón. Especificacións e métodos de ensaio. Aspectos visuais. Forma e dimensións. Espesor da capa superficial (dobre capa)
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007 (NA)
 
UNE 127340:2006 (NA)
 
UNE-EN 1340:2004 (NA)
 
EF116 b Bordos prefabricados de formigón. Especificacións e métodos de ensaio. Resistencia a flexión.
UNE 127340:2006* (NA)
 
UNE-EN 1340:2004* (NA)
 
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007* (NA)
 
EF117 c Bordos prefabricados de formigón. Especificacións e métodos de ensaio. Resistencia climática. Absorción total de auga.
UNE-EN 1340:2004* (NA)
 
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007* (NA)
 
UNE 127340:2006* (NA)
 
EF118 d Bordos prefabricados de formigón. Especificacións e métodos de ensaio. Resistencia climática. Resistencia ao xeo-desxeo con sales descongelantes.
UNE-EN 1340:2004* (NA)
 
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007* (NA)
 
UNE 127340:2006* (NA)
 
EF120 f Bordos prefabricados de formigón. Especificacións e métodos de ensaio. Resistencia ao deslizamiento/resbalamiento sen puír.
UNE 127340:2006* (NA)
 
UNE-EN 1340:2004* (NA)
 
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007* (NA)
 
EF120 f Método para a determinación do valor da resistencia ao deslizamiento/resbalamiento dos pavimentos puídos e sen puír.
UNE EN 16165:2022
 
UNE 41901:2017 EX (CTE)
 
UNE-ENV 12633:2003 (CTE)
UNE 41901 EX/UNE 41902 EX
UNE 41902:2017 EX (CTE)
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EF122 b Métodos de ensaio para a pedra natural. Determinación da resistencia á compresión uniaxial.
UNE-EN 1926:2007
 
EF123 c Métodos de ensaio para pedra natural. Determinación do coeficiente de absorción de auga por capilaridade.
UNE-EN 1925:1999
 
EF124 d Métodos de ensaio para pedra natural. Determinación da resistencia á flexión baixo carga concentrada.
UNE-EN 12372:2007**
 
EF126 f Método para a determinación do valor da resistencia ao deslizamiento/resbalamiento dos pavimentos con péndulo de fricción
UNE-EN 16165:2022
 
UNE 41901:2017 EX (CTE)
 
UNE 41902:2017 EX (CTE)
 
UNE-ENV 12633:2003 (CTE)
UNE 41901 EX/UNE 41902 EX
Código Ensaio Norma
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo UNE-EN 1341: 2013
Bovedillas cerámicas de arcilla cocida. Ensayo de resistencia a la flexión UNE 67037:1999
Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón UNE-EN 13369:2018
Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo UNE-EN 1338:2004
Piezas de entrevigado. Determinación de la resistencia a la flexión UNE 67037:1999/EHE-08
Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo UNE-EN 1343:2013
Piezas cerámicas de arcilla cocida de gran formato. Determinación de la resistencia a la flexión UNE 67042:1988
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 14: Determinación de la variación debida a la humedad de las piezas de albañilería de hormigón de áridos y de piedra artificial UNE-EN 772-14: 2002
Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 2: Bovedillas de hormigón UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011
Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo UNE-EN 1342:2013
Métodos de ensayo para la piedra natural. Determinación de la energía de rotura UNE-EN 14158:2004